Privacy

Privacyverklaring Horlings Psycho Sociale Dienstverlening

Naam
Horlings Psycho Sociale Dienstverlening, gevestigd aan de Bouwmeesterstraat 50 te Hoogeveen.

Website-adres: www.horlingspsd.nl

Welke gegevens worden verzameld en waarom

Van websitebezoekers die het contactformulier invullen verzamel ik naam en e-mailadres ten behoeve van nieuwsbrieven en persoonlijk contact. Deze gegevens worden bewaard ten behoeve van het verlenen van service en informatie aan klanten, maar worden niet gebruikt voor reclames.
Voor het verzenden van boeken verzamel ik naam, adres en woonplaats om deze te kunnen verzenden. Voor het indienen van facturen worden naam- en adresgegevens en bankgegevens maximaal zeven jaar bewaard, in opdracht van de belastingdienst. Voor het overige is de bewaartermijn van gegevens afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, maar deze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is of wettelijk is voorgeschreven.

Voor wat betreft cliënten die bij mij in begeleiding zijn bewaar ik de naw-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Daarbij leg ik als psychosociaal zorgverlener een dossier aan, die aanvullende aantekeningen bevat over uw gezondheidstoestand.
Het waarborgen van uw gegevens doe ik door zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en door er voor te zorgen dat derden hier geen toegang toe hebben, mede op grond van het beroepsgeheim. Volgens wettelijke verplichting worden dossiergegevens vijftien jaar bewaard.

Indien u gebruik maakt van vergoeding door de zorgverzekering of via andere instanties staan de volgende gegevens op de nota: de naw-gegevens, de geboortedatum, datum van behandeling en een korte omschrijving daarvan in de vorm van ‘psychosociaal consult’ met daarbij de kosten van het consult.

Indien ik op andere wijze gebruik zou moeten of willen maken van uw gegevens zal ik daar altijd uw uitdrukkelijke toestemming voor vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Via Horlings Psycho Sociale Dienstverlening kunnen besluiten worden genomen, zonder tussenkomst van personen, door geautomatiseerde computerprogramma’s of -systemen. In mijn geval kan dat gaan om Google Analytics, Facebook, Active Campaign, Akismet, GDataInternetSecurity en Paypro. Voor meer informatie verwijs ik naar de desbetreffende privacyverklaringen.

Heeft u nog vragen met betrekking tot deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via info@horlingspsd.nl Ik betracht de uiterste zorgvuldigheid betreffende uw privacy.