Nieuws

Meet & Greet WMO begeleiding

Gisteren ( 18 juni 2019) heb ik deelgenomen aan een ontmoetingsdag tussen zorgaanbieders en de WMO van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Staphorst. ’s Ochtends kwamen twee dames van de WMO een kijkje nemen in mijn praktijk. Van beide kanten mochten we ervaren hoe belangrijk het is om elkaar te kennen en de motivatie te ervaren om anderen te willen ondersteunen die dat nodig hebben. ’s Middags was er een bijeenkomst in de Tamboer, waarin op grotere schaal gesprekken plaatsvonden met meerdere aanbieders en WMO-consulenten. Mijn inziens heeft het bijgedragen aan een optimale inzet van de WMO in combinatie met haar zorgaanbieders.

WORKSHOPNIEUWS

MOOI van binnen; MOOI van buiten. Het is het thema van de onlangs gehouden WORKSHOP; deze keer opgezet voor mantelzorgers. Na de evaluatie waren de reacties van de deelnemers als volgt: “ik vond het verrassend, het heeft me positieve zelfreflectie opgeleverd en ik heb veel respect ervaren voor mij als cursist; jij dwingt nergens toe”. Een andere reactie was: “het was heel leerzaam; ik kreeg een andere kijk op mezelf”. Andere cursisten noemden vergelijkbare reacties.

Wil je ook eens deelnemen aan deze workshop “MOOI van binnen; MOOI van buiten” laat het dan weten. Stuur een berichtje of bel gewoon even.  Op de websitepagina MOOI, van deze website, vind je meer informatie.

EN VERDER….

In de Psychosociale Dienstverlening zoals ik die toepas mag ik mij verheugen in een toenemende samenwerking met allerlei instanties. Een belangrijke reden is dat een hulpvraag meestal niet op zichzelf staat. Vaak gaat dit samen met andere soorten van problemen. Daarbij valt te denken aan financiële problemen en een toename van onzekerheden op velerlei gebied.

Daarbij komt dat de geestelijke gezondheidszorg lange wachtlijsten kent. Sommige mensen zijn ten einde raad. Wacht niet langer en neem contact op.