Wat is Psycho Sociale Dienstverlening

Psycho Sociale Dienstverlening. Wat betekent dat?

Dat is de dienstverlening die zich bezig houdt met psychosociale problemen. Dat zijn problemen die te maken hebben met je manier van denken en met je gevoelens en deze kunnen op hun beurt moeilijkheden geven in je contact met andere mensen of instanties. 

Dat kan leiden tot angstklachten, depressieve gevoelens, stressklachten enz. Ook kunnen traumatische ervaringen, gepest worden, overmatige werkdruk of zware psychische belasting, leiden tot allerlei aandoeningen en ziekten. Daarbij kunnen ook lichamelijke klachten optreden, zoals hoofdpijn, paniekaanvallen, slecht slapen, hartkloppingen e.d.

Ik vind het van groot belang om problemen als deze, tot een aanvaardbare oplossing te brengen.