Recover by Discover

Deze nieuwe methode zet in op zowel de oorzaak van je probleem als op het zelfbeeld wat je hebt. Wanneer je ontdekt waar de bron ligt van je moeilijkheden (discover), dan pas kun je herstel vinden (recover).

Veel vormen van hulpverlening zetten in op de problematiek. Ik heb bovenstaande methode ontwikkeld die inzet op wat je wél kunt.

Het is tweeledig: we sporen de oorzaak van je probleem op, we brengen het in kaart en vervolgens krijg je handvatten om te verwerken wat je is overkomen. Daarnaast zetten we in op wat je wél kunt, krijg je inzicht in je talenten en leer je deze toe te passen. 

Een uniek concept wat herstel garandeert.