Visie en Missie

VISIE

Mijn visie op hulpverlening is dat de mens een samenhangend geheel is van lichaam, ziel en geest. Dit geldt voor ieder mens, ongeacht zijn achtergrond of overtuiging. Daarom besteed ik aandacht aan al deze drie aspecten. Dat biedt meer perspectieven in de begeleiding dan doorgaans bekend is bij andere instellingen en behandelaars.

MISSIE

In de begeleiding van mensen vind ik kennis belangrijk. Om die reden geef ik tijdens een behandeltraject informatie en voorlichting, gekoppeld aan de hulpvraag. Dat geeft de cli├źnt inzicht en handvatten om tot herstel en verandering te komen. Mijn missie is om de hulpvragende weer hoop en perspectief te geven!